E-civisme
El 2 de desembre el meu company Antoni Pons publicava una primera entrada sobre E-civisme al bloc. Hi parlava de l’accés a la informació a la Xarxa i de com el plagi, tot i que no voluntari, sempre era una amenaça quan es treballa amb la gran quantitat d’informació de la qual disposem actualment. La wiki del grup Veles e vents és un exemple del respecte als principis de propietat intel•lectual i d’autoria de la informació, no sols de la UOC, sinó de les convencions internacionals en matèria de comunicació científica. El grup ha mirat sempre de fornir la forma correcta de citació per als articles, els llibres i les pàgines de internet. Aquesta actitud no sols reflecteix el respecte del grup pel treball dels altres, sinó que també representa per a nosaltres una manera de posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del semestre.
Per altra banda, la localització de tota aquesta informació ha tingut un paper rellevant durant el desenvolupament del projecte. Per dur a terme els objectius de localització de la informació, s’han hagut de seguir protocols concrets de cerca d’informació, amb el coneixement precís de les eines que això implica, i combinar-los amb mètodes de cerca més avançats amb criteris cada cop més acurats. Aquests criteris s’han anat definit amb l’evolució del treball a la wiki, de generals a més específics.

Anuncis