Etiquetes

, ,

En els darrers anys les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’han convertit en un important factor de canvi en tots els àmbits de la societat. Les competències TIC abasten des de les relacions personals o interpersonals, a les relacions laborals i educatives. És per aquest motiu que els estudiants del Grau de Llengua i literatura catalanes ens endinsem en el coneixement de les noves tecnologies en l’àmbit universitari.

Els alumnes de l’assignatura CTIC de la UOC vam iniciar la nostra singladura mitjançant un procés d’adaptació individual; compartint material bibliogràfic utilitzant el gestor Zotero, participant en diversos debats i, finalment, formant els nostres propis grups de treball. D’aquesta manera naixia el grup Veles e vents, amb l’objectiu de dur a terme un aprenentatge continuat i progressiu de la metodologia de treball per projectes a la xarxa. Aquest aprenentatge inclou la realització d’un conjunt de tasques, entre les quals hi ha la creació d’aquest bloc i l’elaboració d’un projecte virtual.

Per donar coherència temporal al nostre projecte hem confeccionat una taula de planificació que ens ha de servir de fonament i bastida per aixecar el nostre edifici, un edifici que duu el nom de “L’Humanisme als Països catalans i a Europa”. La taula de planificació està estructurada en quatre fases, que es corresponen amb les tres PACS i la pràctica final. Cadascuna d’aquestes fases està subdividida en cinc apartats: Objectius, tasques i continguts, materials, coordinació i, finalment, data d’inici i finalització.

Tanmateix, i com a conseqüència de l’abandonament d’un membre del grup, la taula que segueix possiblement haurà de patir unes lleus modificacions, que d’altra banda, no han de condicionar el normal funcionament del grup.

Planificació

Anuncis